Ik ben ...

Ik ben René Lesuis. Ik ben nieuwsgierig. Ik houd van verhalen, mooie verhalen of ontroerende verhalen, interessante verhalen en  betrouwbare verhalen, verrassende verhalen door mensen die ons iets te vertellen hebben of die durven zich bloot te geven, verhalen die ons iets kunnen leren, die ons kunnen verrijken als wij ons daarvoor open stellen.

Als ambtenaar heb ik mij bij de overheid bezig gehouden met diverse maatschappelijke thema's  die veel reacties oproepen zoals voedselveiligheid en dieren welzijn. Mijn werkwijze is projectmatig.  Een keuze daaruit kunt u vinden op: Projecten die ik geleid heb. Bij al deze  projecten speelden goede communicatie en het opzoeken van de verbinding een centrale rol, dus niet tegenover elkaar, maar met elkaar!

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te verkennen. Voorbeelden van eerdere projecten vindt u bij 'Begrijpelijke teksten 


Mijn bedrijf Leesverderr! is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Leesverderr! publicaties, nr. 89417097

Vestigingsplaats Rekken

Contact:

E-mail: info@leesverderr.nl

Telefoon: 06-12554039

Wat is de visie van Leesverderr?


Leesverderr! specialiseert zich in het analytisch onderzoeken van en schrijven over belangwekkende thema's in begrijpelijke taal op een zorgvuldige manier. Ook kan Leesverderr helpen bij het het implementeren van de onderzoeksresultaten


Leesverderr! richt zich op specifieke thema's: natuur & milieu, positie van het dier en de relatie mens - dier, de mens in een complexe samenleving

 Uw mening telt


Heeft u  bij ons iets gelezen waar u commentaar op wil leveren. Zijn er ontwikkelingen die u onder de aandacht wilt brengen. Van harte welkom! Neem gerust contact op via onderstaand e-mail adres. Houd het wel beschaafd,  dan maken we de wereld weer een beetje mooier.