Hoe ziet een tekst van Leesverderr er uit?


Wat ik schrijf moet duidelijk en  begrijpelijk zijn, de lezer meenemen.


Leesverderr! werkt op projectbasis. Daarbij kan ik zelf een onderwerp oppakken, maar het kan ook in opdracht. Van een organisatie of een journalistiek medium. In overleg met de opdrachtgever wordt de aard, de omvang  en de reikwijdte van het verhaal, de opdracht, vastgesteld. 


Vervolgens ga ik aan de slag. Ik praat met betrokkenen, deskundigen en belanghebbenden. Ook verdiep ik mij in  schriftelijke en digitale bronnen.  Het resultaat is een tekst die informatief en genuanceerd is, maar daarom niet minder helder. Het resultaat kan helpen complexe vraagstukken beter te doorgronden. Het kan organisaties ook helpen bij het maken van beleidskeuzes.


Wilt u weten hoe dat er uit kan zien?   Ga naar de dossiers zoals aangegeven bij het menu