Dossier verdroging '23: Analyse van aanpak verdroging in Oost- En Zuid-Nederland


Door de klimaatverandering valt er niet minder regen maar wel anders verdeeld over het jaar, dit kan leiden tot verdroging, een structureel tekort aan water tijdens de zomerperiode, met name op de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland.


Het huidige watersysteem is vooral ingericht op water afvoeren. Dat moet veranderen naar meer water vast houden in de periode dat er veel neerslag valt. Bij niets doen zal de schade aan de landbouwproductie, de natuur en de bebouwing (funderingen) toenemen.


Voor de totstandkoming van de analyse is uitgebreid gesproken met partijen die een rol in waterbeheer spelen zoals waterschappen, natuurorganisaties en een drinkwaterbedrijf. Ook is gesproken met een onderzoeker gespecialiseerd in droogte.


Iedereen onderkent, de uitdagingen zijn immens: natte natuur moet weer hersteld worden, de drinkwaterconsumptie neemt toe en toch moet dat op een manier gebeuren die niet verder bijdraagt aan de verdroging. Ook de landbouw staat voor een uitdaging. De schade door droogte zal toenemen en de vraag is of dit allemaal opgelost kan worden door meer grondwater te gebruiken voor beregening, terwijl de druk op het watersysteem aan het toenemen is.


Aanpak van verdroging gaat niet alleen over water maar zeker ook over grond. Het is een ruimtelijk ordeningsvraagstuk. Het grootschalig klimaat robuust maken van het buitengebied kost grond, en dus ook landbouwgrond. Bovendien zal noodzakelijk peilverhoging ook gevolgen hebben voor de landbouwproductie.


Uiteindelijk is de vraag wie de kosten voor de aanpak moet gaan betalen. De overheid via de algemene middelen of zullen de kosten ook bij individuele burgers en ondernemer terecht komen volgens het principe ‘de vervuiler (verdroger in dit geval) betaalt’.


-> Voor het volledige onderzoek lees: 'Van wie is het water?'

-> Lees ook Interview met burgemeester Joost van Oostrum over de aanpak in de Achterhoek


Joost van Oostrum is VVD bestuurder en o.a. burgemeester van Berkelland, een gemeente in de Achterhoek. Hij is als bestuurder ook actief op het gebied van klimaatadaptatie. Zijn boodschap is duidelijk: water is van iedereen, en aanpak van droogte is dus een verantwoordelijkheid voor iedereen. Je moet dat aanpakken tegelijk met stikstof- en biodiversiteitsproblemen. Hij is ook over iets anders duidelijk: er is meer land per boer nodig en dus betekent dat minder boeren. Een fatsoenlijke vergoeding voor boeren kost wel geld, dat moeten we dan ook willen betalen. En het is geen links feestje' Hij gelooft niet in het aanscherpen van tegenstellingen, wat hem betreft 'moeten we weer terug naar de polder'.

Volledige tekst van het interview

Interview met Robert de  Lenne strategisch adviseur bij waterschap Vechtstromen:

"De huidige tijd vraagt wel om keuzes, maar die keuzes kunnen ook veel goeds brengen"