Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Cybercrime is een vorm van criminaliteit die steeds grotere vormen aan lijkt te nemen. De hoogste baas van het Openbaar Ministerie luidde op 15 maart 2023 de noodklok. Cybercrime is misschien wel winstgevender dan drugscriminaliteit, volgens hem. Er wordt ook wel gesproken over gedigitaliseerde criminaliteit, dat is traditionele misdaad als fraude en oplichting, maar dan in een digitaal jasje.  De geleden financiële schade is groot, en wordt wel geschat op 2,75 miljard Euro per jaar. 

Gedigitaliseerde criminaliteit is te lang gezien als een ‘onschuldige’ vorm van criminaliteit. Momenteel is Nederland bezig met een inhaalrace. Het is nodig dat meerdere partijen daarbij betrokken worden, niet alleen politie en justitie, maar ook banken en andere partijen. Criminelen spelen zeer geraffineerd in op de psychologie van hun beoogde slachtoffers.

Lees verder:

Onderzoek stand van zaken gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime, juni 2023


 Update  maart '24: situatie blijft ernstig. Politie vraagt  om extra middelen.


In 2023 bracht Leesverderr! een publicatie uit over digitale oplichting en cybercrime. Nu halen wij het net weer op. Conclusie: de situatie is onverminderd ernstig. Politie en criminelen zijn in een wedloop verwikkeld, burgers zijn nog vaak veel te naïef en het ontbreekt de politie aan voldoende middelen. Ook wereldwijd zijn er problemen. In ontwikkelingslanden is de geleden schade, verhoudingsgewijs dan, groot. Volgens Jorij Abraham van de Global Anti-Scan Alliantie vraagt het toenemend gebruik van AI door criminelen om een passend  antwoord

Volledige update